หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศยกเลิกการจัดซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER จำนวน 6,000 กิโลกรัม

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองสำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง AIGER จำนวน 6,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..