หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส(iPad)และอุปกรณ์เสริม พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 5เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส(iPad)และอุปกรณ์เสริม พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 5เครื่อง

..เพิ่มเติม..