หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

หมวดหมู่ :

         นายบรรยง กันจุไร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ และพนักงาน เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร
News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..