หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 & รร.2) ในการซื้อ Triacetin จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 & รร.2) ในการซื้อ Triacetin จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..