หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี

หมวดหมู่ :

            นางสมฤดี  วัฒนาวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..