หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย นอกจากนี้ ฝ่ายบริการกลางยังได้นำกล้าไม้ อาทิ ต้นทองอุไร ต้นอินทนิลน้ำ ต้นทรงบาดาล ต้นเหลืองหลวง ต้นแคนา มาแจกให้กับผู้บริหารและพนักงาน สำหรับนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

        วันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..