หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 + รร.2) ซื้อกลีเซอรีน จำนวน 90,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 + รร.2) ซื้อกลีเซอรีน จำนวน 90,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..