หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ :

              นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายอรรถ อรรถยุติ รองผู้ว่าการด้านใบยา และนางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563


กองสื่อสารองค์กร
News : lilytoon & Photos : S.Jnas

..เพิ่มเติม..