หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

หมวดหมู่ :

            นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..