หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.ย.63

..เพิ่มเติม..