หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง MONTRADE MONO ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนก้นกรอง MONTRADE MONO ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..