หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดับลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิม เป็นห้องแรงดันลบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดับลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิม เป็นห้องแรงดันลบ

..เพิ่มเติม..