หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร. 1,2 ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร. 1,2 ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..