หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 28,000...

ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 28,000 ม้วน


งบประมาณ 8,568,560.00 บาท
ดาวน์โหลดDOC220920-22092020150333

..เพิ่มเติม..