หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ฝจพ.110004/343 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในการใช้ราคากลางเพื่อการจัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ฝจพ.110004/343 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในการใช้ราคากลางเพื่อการจัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีค่าความดัน แตกต่าง 280 มม. มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

จำนวน 551,544,000 ชิ้น
ดาวน์โหลด / Download

..เพิ่มเติม..