หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63087207966)

..เพิ่มเติม..