หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการยื่นคำโต้แย้งต่อคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และชี้แจงความประสงค์ในการละทิ้งเครื่องหมายการค้า (เดิม) ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาจง

จ้างดำเนินการยื่นคำโต้แย้งต่อคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และชี้แจงความประสงค์ในการละทิ้งเครื่องหมายการค้า (เดิม) ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา

..เพิ่มเติม..