หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่ Supervision Computer for Main control Unit พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่ Supervision Computer for Main control Unit พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด สำหรับเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 5 หน่วยพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..