หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างทำซองยาเส้น ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 1 รายการ (ตราอีแต๋น สูตร2 จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างทำซองยาเส้น ซีล 3 ด้าน ติดซิป จำนวน 1 รายการ (ตราอีแต๋น สูตร2 จำนวน 660,000 ซอง)

..เพิ่มเติม..