หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถานีวิทยุ จส.100

ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถานีวิทยุ จส.100

หมวดหมู่ :

         นางสาวปาริชาต สินทับ ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุ จส.100 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี ณ สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 400 อาคารตึกไทย คลองเตย ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

กองสื่อสารองค์กร
 Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..