หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา้จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ณ กองขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีคัดเลือก

้จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ณ กองขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..