หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างเหมารถยนต์โดยสาร จำนวน 18 สาย

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างเหมารถยนต์โดยสาร จำนวน 18 สาย

..เพิ่มเติม..