หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 44,847 ม้วน...

ประกาศราคากลาง กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 44,847 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..