หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 คน ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 คน ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..