หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 4,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 4,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..