หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) ติดตั้งใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กองมวนและบรรจุ จำนวน 3 ชุด...

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) ติดตั้งใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กองมวนและบรรจุ จำนวน 3 ชุด และติดตั้งใช้งานที่ กองผลิตก้นกรอง จำนวน 1 ชุด ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..