หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC (รวมอะไหล่) ของเครื่องส่งก้นกรอง MAGOMAT ๘๐ No.๖ และ No.๑๐...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC (รวมอะไหล่) ของเครื่องส่งก้นกรอง MAGOMAT ๘๐ No.๖ และ No.๑๐ ที่กองการมวนและบรรจุ ๔ สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร รร 1-2 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง
 
 

..เพิ่มเติม..