หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบรร.1 และ แบบ รร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบe-Helpdesk โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

แบบรร.1 และ แบบ รร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบe-Helpdesk โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..