หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบรร.1 และ รร.2 งานซื้อรองเท้า Safety จำนวน 673 คู่ ปีงบฯ2563 โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

แบบรร.1 และ รร.2 งานซื้อรองเท้า Safety จำนวน 673 คู่ ปีงบฯ2563 โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..