หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรองเท้าSafety จำนวน 673 คู่ ปีงบฯ2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ฝจพ.b.02/23/63 ลงวันที่ 24 กค.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรองเท้าSafety จำนวน 673 คู่ ปีงบฯ2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ฝจพ.b.02/23/63 ลงวันที่ 24 กค.2563

..เพิ่มเติม..