หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM รุ่น BV Pulsera จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM รุ่น BV Pulsera จำนวน 1 ชุด

..เพิ่มเติม..