หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงแบบรร.1 และรร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย(POS)และระบบVAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบรร.1 และรร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย(POS)และระบบVAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..