หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 จัดซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 จัดซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..