หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวม 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวม 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..