หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำร่มพับ 3 ตอน สกรีนลายตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 3,000 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จ้างทำร่มพับ 3 ตอน สกรีนลายตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 3,000 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..