หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..