หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

..เพิ่มเติม..