หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง

..เพิ่มเติม..