หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ฯ แบบ รร.1-แบบ รร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจ่ายกาวชนิดหลอมละลายด้วยความร้อน Hot Melt Unit (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ Robatech...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ฯ แบบ รร.1-แบบ รร.2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจ่ายกาวชนิดหลอมละลายด้วยความร้อน Hot Melt Unit (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ Robatech ของเครื่องมวนก้นกรอง จำนวน 8 ชุด การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..