เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งาน Proxy

..เพิ่มเติม..