หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบVAT ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบVAT ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..