หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/63) เลขที่โครงการ 63057293328

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/16/63) เลขที่โครงการ 63057293328

..เพิ่มเติม..