หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศยกเลิก (ฝจพ.b.02/25/63) การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (ระบบสำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก (ฝจพ.b.02/25/63) การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (ระบบสำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..