หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หมวดหมู่ :

มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ยสท. ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะทำงานจัดการความรู้ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการพิมพ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ในกระบวนการพิมพ์
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยสท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีประสบการณ์ในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์มายาวนาน นั่นคือการพิมพ์ซองบุหรี่และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัย หลังจากที่ได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมายังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยสท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการพัฒนางานด้านการพิมพ์ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ ผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ ยสท. กล่าวว่า ฝ่ายการพิมพ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย และรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์จากภายนอก ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการผลิตงานพิมพ์ปลอดการปลอม สามารถรองรับระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการพิมพ์แบบป้อนม้วน (กราเวียร์) และการพิมพ์แบบป้อนแผ่น (ออฟเซต) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์สำหรับการยาสูบแห่งประเทศไทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมการออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดใหม่
ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมรับฟังการบรรยายภาพรวมของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ และเยี่ยมชมกระบวนการพิมพ์ การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยการออกแบบ การจัดทำงานต้นแบบ การบริหารคลังพัสดุการพิมพ์ การพิมพ์และงานหลังพิมพ์ ทั้งระบบกราเวียร์ และระบบออฟเซต การควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ และการจัดส่งสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ณ อาคาร B-04 ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..