หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น แบบไม่รวมอะไหล่ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น แบบไม่รวมอะไหล่ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..