หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

..เพิ่มเติม..