หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/18/63 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/18/63 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

..เพิ่มเติม..