หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานเตรียมการพิมพ์ 3 พนักงานการพิมพ์ 4 และวิศวกร 3 สังกัดฝ่ายการพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานเตรียมการพิมพ์ 3 พนักงานการพิมพ์ 4 และวิศวกร 3 สังกัดฝ่ายการพิมพ์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..