หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ

..เพิ่มเติม..