หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศชนะผู้เสนอราคา การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เดือน มิถุนายน 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศชนะผู้เสนอราคา การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เดือน มิถุนายน 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..